Ordbok

Dersom du er usikker på et ords betydning, kan du på denne siden finne forklaringer på de vanligste uttrykkene.

Ordbok

A

Aces Full Et fullt hus med tre ess og et valgfritt par.

Ace-High En hånd med fem kort som inneholder ett ess, uten straight, flush eller par.

Aces Up En hånd med to par, hvorav det ene er par i ess. Eks. A-A-6-6-J.

Active Player En spiller som ofte er med i en pott.

All-In Dette er når en spiller satser alle pengene sine i en pott. I online poker kan det skje at du automatisk går All-in dersom du ikke reagerer raskt nok. Da betyr det imidlertid at du er med i potten med det du har satset inntil du «faller i søvn».

American Airlines En hånd med to ess.

Ante Penger som satses før spillet begynner.

B

Bad Beat Når en veldig god hånd blir slått av en enda bedre.

Belly Buster Et kort som fører til en Inside Straight.

Bet Å satse penger inn i potten.

Bet the Pot Når en spiller satser like mye som det ligger i potten totalt.

Bicycle En straight som består av A-2-3-4-5.

Big Blind Et fastsatt beløp som spilleren i annen posisjon (til venstre for dealer) må satse før kortene blir utdelt. Når man setter seg ved et bord blir man bedt om å betale Big Blind selv om man ikke sitter i denne posisjonen.

Big Slick En hånd med ess (A) og konge (K).

Blind Innsatsene som de to spillerne som sitter etter dealeren må legge på bordet uten å ha sett sine kort.

Blind Raise Når en spiller høyner uten å ha sett på kortene sine.

Bluff Å få en spiller til å tro at sine kort er bedre enn de er, satse/høyne med dårlige kort.

Board cards De kort som er synlige for alle på bordet. I floppspill kommer 5 kort på bordet, og i Seven Card Stud får alle spillerne 4 åpne kort foran seg.
Bottom Pair Når en spiller bruker det laveste kortet på bordet for å danne et par.

Broadway Top Den høyeste straighten A-K-Q-J-10.

Bring-In Spilleren med det laveste kortet tvinges til å satse i første runde av f.eks. Seven Card Stud.

Bring It In Å starte med å satse i første runden.

Bullets Hånd med par i ess (A).

Bump Å høyne/raise

Button Dette er dealerbrikken som ligger på bordet for å indikere hvem som i teorien er dealer. Button flyttes med klokken.

Buy-In Minimumsbeløpet som kreves for å kunne sette seg ved et bord.

C

Call Å syne, dvs. matche foregående bet(s).

Call Cold Å syne, samt høyne.

Cap Å sette det siste av maksimumsbeløpet som er tillatt per runde. Etter dette er det ikke mulig å høyne ytterligere.

Case Chips De siste sjetongene til en spiller.

Cash-out Forlate spillet, og veksle chips/sjetonger inn til penger.

Check Når en spiller ønsker å la turen gå videre uten å satse. Dette forutsetter at ingen har økt potten allerede.

Check-Raise Når en spiller først checker, for så å høyne senere i budrunden.
Chop Pengene gis tilbake til de som har spilt blindt når ingen er med videre. Pengene deles og en ny runde startes.

Collusion Når to eller flere spillere samarbeider (jukser) i pokerspill.

Community Cards Kortene som ligger på bordet med billedsiden opp, og som brukes av alle spillerne for å danne en hånd.

Cowboys Hånd med to konger (K).

D

Dead Man’s Hand To par med A-A & 8-8 (Wild Bill Hickock ble skutt i ryggen med denne hånden).

Don Eriqe Et etablert uttrykk for en stabil og dyktig spiller.

Down Card Hole cards. Kort som deles ut med billedsiden ned (face-down), dvs. kort som ikke er synlige for andre spillere.

Doyle Brunson Dette er en Hold’em hånd som består av 10-2. (Brunson vant VM i poker to år på rad med nettopp disse kortene på siste hånden).

Draw Lowball Pokerspill hvor spillerne får 5 kort, med muligheten for å bytte ett eller flere kort. Spilleren med den laveste hånden vinner.

Drop Fold. Spilleren kaster seg.

Ducks Hånd med par i to.

Deuces Hånd med par i to.

E

Early Position Plasseringen i en runde hvor man sitter før de fleste andre ved bordet (som regel snakker man her om de to plassene etter «Blind»-posisjonene).

F

Face-down Kort som kun du kan se, ligger med billedsiden ned.

Face-up Kort som alle spillere kan se, ligger med billedsiden opp på bordet.

Fifth Street Dette kalles også for «River», og er det siste kortet i floppspill. I Stud-spill er dette det femte kortet, som representerer den tredje runden.

Five-card Draw Pokerspill hvor hver spiller får 5 kort face-down. Man kan bytte kort en gang og deretter er det spilleren med den høyeste hånden som vinner potten.

Five-card Stud Pokerspill hvor hver spiller får 1 kort face-down, og 4 kort face-up. Satsingen foregår etter 2, 3, 4 & 5 kort.

Flat Call Å bli med uten å høyne/raise.

Flop I Hold’em og Omaha er dette de 3 første felles kortene som kommer på bordet. Etter «The Flop» starter også den andre budrunden.

Flop Games Pokerspill (Texas och Omaha) hvor det spilles med felles kort som er synlige for alle på bordet (community cards), og kan brukes av alle for å bygge hånden sin.

Flush 5 valgfrie kort i samma farge.

Flush Draw Når en spiller har 4 kort i samme farge og håper på ett kort til for å fullbyrde sin flush.

Fold Å kaste sin hånd, dvs. ikke bli med videre.

Forced Bet Ett tvunget bud som starter første runden.

Four of a Kind 4 kort med samme tallverdi (fjers). Eksempel: 8-8-8-8.

Fourth Street I floppspill er dette det fjerde åpne kortet, også kalt «The Turn». I Stud er dette det fjerde kortet som spilleren får tildelt.

Full House Tre kort med samme verdi (tress) kombinert med ett par. Eksempel: A-A-A-9-9.

G

Gut Shot Et kort som fører til en Inside Straight.

H

Hand Spillerens 5 beste kort.

High-Card Personen med høyeste kort blir tildelt den teoretiske dealerplassen. Regnes fra ess (A) og nedover, fargeordningen er spar, hjerter, ruter og kløver.

I

Inside Straight En hånd som krever ett kort i midten for å fullbyrde en straight. Eks: 5-6-8-9.

ICP Inter Casino Poker.

J

Jackpot Poker En pokerform der spilleren som taper med en stor hånd får en jackpot. Dette er ofte fullt hus med ess (A) og konger (K), samt gode hender. (Kalles Bad Beat hos Inter Casino Poker).

Jacks-or-Better En pokerform der spilleren må ha minst ett par i knekter (J) for å starte spillet.

K

Kansas Lowball En variant av Lowball Poker, hvor den dårligste hånden (2-3-4-5-7 i ulike farger) er den beste hånden. Dette kalles også «Deuce to Seven».
Keep them Honest Å syne/calle på slutten for å forhindre at noen bløffer.
Key Card Ett kort som fører til en meget god hånd.

Key Hand En avgjørende hånd, som eksempelvis vender spillet for en person.
Kicker Det høyeste kortet i en hånd som ikke bidrar til ett par.
Kick it Å høyne/raise.

Kill Pot Metode som brukes til å få igang spillet. Tvinger spillere som akkurat har vunnet en pott til å satse.

Knock Ett bank på bordet betyr at man checker.

Kojak Hånd med konge (K) og knekt (J).

L

Ladies Hånd med to damer (Q).

Late Position Posisjonen hvor spillerne sitter og kan handle etter de fleste spillerne ved bordet.

Lead Den første spilleren som legger penger i potten.

Limit Poker Spill hvor man på forhånd har bestemt antall budrunder, samt har fastsatt budbeløpet og hvor mange ganger man kan høyne/raise.

Limper Den første spilleren som syner ett bud/bet.

Limp In Når man blir med på potten uten å høyne/raise.

Live Blind Når en spiller som satset en «Blind» kan høyne/raise til tross for at ingen andre har høynet/raiset.

Live Hand En hånd som fortsatt kan vinne potten.

Live One En spiller som ikke er spesielt dyktig og er med på mange hender.
Loose En spiller som er med på mange hender.

Lowball Pokerspill hvor spilleren med den laveste hånden vinner potten.

M

Main Pot Dette er hovedpotten. Dersom noen går All-In (med færre sjetonger enn de resterende spillerne), blir potten lagt til side og de som fortsetter spille får en ny pott. Spilleren som gikk All-In kan da bare vinne den første potten.
Make Å stokke/blande kortene.

Maniac En veldig aggressiv spiller som er med på mange hender.

Middle Position Plassen i midten av spillerne.

Monster En meget god hånd.

N

No Limit Ett spill hvor man når som helst kan satse hvor mye man vil, i hvilken som helst runde.

Nuts Den beste mulige hånden, dvs. en hånd som er uslåelig.

O

Odds Sannsynligheten for å vinne.

Offsuit Kort i ulike farger.

Omaha Spill hvor hver spiller får 4 kort face-down og 5 åpne kort ligger på bordet. Man kan kun bruke to av kortene på hånden, samt 3 av de åpne kortene for å bygge hånden.

Open Å åpne/starte spillet.

Open-ended straight Muligheten for å få en straight fra begge ender.

Eksempel: 4-5-6-7.

Open Card Ett kort som ligger face-up, synlig for alle med billedsiden opp.
Open Pair Ett par på bordet som alle kan se.

Out Button En brikke som ligger foran en spiller som velger å ikke delta i en runde, men som heller ikke har forlatt spillet.

P

Pair To kort med samme verdi. Eksempel: K-K.

Pass Å kaste sin hånd, dvs. ikke bli med videre.

Pay Off Å bli med og syne i siste budrunde uten å vite om du taper eller vinner potten.

Play Back Å høyne/raise eller forhøyne/re-raise en annen spiller.

Playing the Board Når dine 5 beste kort er de som ligger på bordet.

Post Når man legger sjetonger/penger i potten.

Pot Det samlede antall sjetonger/penger som som ligger mitt på bordet.

Pot Limit Ett spill hvor den samlede potten er grensen for hva du maksimalt kan by.

Q

Quads Fire like (fjers)l.

Qualifier I high-low spill stilles det et krav for hva som er en Low Hand, og du kan vinne halve potten (Hos ICP er det 5 kort med 8 som høyeste kort, uansett farge. Beste hånd er dermed A-2-3-4-5 i samme farge).

R

Rack En holder med 100 sjetonger, bestående av 5 rekker ГЎ 20 sjetonger.

Raise Å høyne et tidligere bud.

Rake Prosentdelen av potten som tilfaller Casinoet.

Rank Verdsetting av hver kort og hånd.

Rap Når en spiller banker i bordet indikerer dette at han/hun checker.

Razz Seven Card Stud, hvor de 5 laveste kortene vinner.

Re-buy Når en spiller kjøper flere sjetonger i en pokerturnering.

Re-raise Å høyne noen som allerede har høynet.

Ring Game Livespill som ikke er en turnering.

River Femte og siste åpne koret i Hold’em og Omaha. I Seven Card Stud er dette det sjuende kortet.

Rounders Personer som livnærer seg med å spille poker.

Royal Flush Den høyeste hånden i poker. A-K-Q-J-10 i samme farge.

S

Satellite Turnering som spilles for å kvalifisere seg til en større turnering.
Scoop Å vinne potten.

Seating List En venteliste for å kunne bli med på et bord.

Second Pair Når du har det nest høyeste paret på bordet i floppspill.

See Å syne (calle).

Seven-card Stud Et kjent spill hvor spillerne får 3 skjulte kort og 4 åpne kort.

Seventh Street Den siste runden i Seven Card Stud og Stud 8.

Showdown Når de gjenværende spillerne skal vise sine kort for å se hvem som vinner potten.

Side Pot En separat pott som oppstår når noen går All-In.

Solid En dyktig spiller.

Small Blind Et fastsatt beløp som spilleren i første posisjon (til venstre for dealer) må satse før kortene blir utdelt. Tilsvarer halvparten av Big Blind.

Speed Limit Hånd med par i 5-ere.

Split Når to spillere har samme hånd, og deler potten.

Steel Wheel Straight bestående av A-2-3-4-5.

Straight Fem kort i rekkefølge.

Straight Flush Fem kort i rekkefølge og samme farge.

Structure Reglene for blinds, bets og raising i ett bestemt spill.

Stud Games Spill hvor hver spiller får åpne og lukkede kort.

Stuck En spiller som taper et spill.

T

Texas Hold’em Kalles også Hold’em og er det mest populære pokerspillet i verden.

Thirty Miles Tre like (tress) i 10-ere.

Three of a Kind Tre like (tress), tre kort av samme verdi.

Tight En spiller som ikke er med på så mange potter. Ett tight game indikerer et spill hvor det ikke skjer så mye.

TOC Tournaments of Champions.

Top Pair Spilleren bruker det høyeste kortet på bordet for å danne et par i floppspill.

Treys Hånd med par i 3-ere.

Trips Triss Hånd med tre like (tress).

Turn Det fjerde åpne kortet som legges på bordet i floppspill.

Two Pair En hånd med to par.

U

Up card Et kort som er face-up, dvs. synlig for alle med billedsiden opp.

W

Walking Sticks En hånd med par i syv.

Worst Hand En tapende hånd
WSOP World Series of Poker. VM i poker.